Koje uslove mora da ispuni vaš proizvod?
Naš posao je da to znamo.
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Regulatorni poslovi
Naše usluge obuhvataju:
  • Priprema registracione dokumentacije, koja ispunjava lokalne zahteve
  • Kompletiranje i prevođenje neophodne dokumentacije
  • Kontrolisanje i slanje dokumenata za registraciju
  • Organizovanje i kontrolisanje kliničkih studija (Faza III), po potrebi
  • Pregovaranje sa lokalnim organima vlasti odgovornim za formiranje cena i naknada