Svrha farmakovigilance jeste da se zaštiti javno zdravlje, kako bi se obezbedilo da ima više koristi za javno zdravlje u odnosu na rizike.
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Farmakovigilanca

Svrha farmakovigilance jeste da se zaštiti javno zdravlje putem sakupljanja, procene, identifikovanja i smanjivanja bezbednosnih rizika, kako bi se obezbedilo da ima više koristi za javno zdravlje u odnosu na rizike.
 
Kontaktirajte nas


U vezi sa pitanjima bezbednosti bilo kog našeg medicinskog proizvoda, kao i za prijavu sumnje na neželjenu reakciju, molimo vas da izaberete dole navedeni  kontakt:

 

Global PhV Department
Hlavná 13, 831 01, Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 2 59429822
Fax.: +421 2 54793085
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.com

 

Local safety office:

 

SRBIJA

Borisavljevićeva 78, 11010 Beograd, Serbia
Tel/Fax.: +381 11 77 00 585
Tel/Fax.: +381 11 77 00 595
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.rs