Šta će učiniti Vaš proizvod uspešnim?
Naš posao je da to znamo.
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Marketinške usluge
Naše usluge obuhvataju:
 • Kreiranje i sprovođenje planova za lansiranje i prezentovanje proizvoda
 • Pružanje detaljnih podataka lekarima preko naših saradnika koji rade na terenu
 • Prilagođavanje, prevođenje i štampanje promotivnih materijala na lokalnom jeziku
 • Slanje pošte odabranim ciljnim grupama
 • Reklamiranje u stručnim časopisima
 • Organizovanje lokalnih okruglih stolova i simpozijuma
 • Učestvovanje na relevantnim lokalnim kongresima i izložbama
 • Održavanje bliskih kontakata sa kreatorima javnog mnjenja
 • Iniciranje i koordinacija istraživanja nakon registrovanja leka (Faza IV)
 • Praćenje razvoja prodaje i udela na tržištu
 • Obezbeđivanje optimalne pokrivenosti distribuiranja proizvoda