Na koji način možete imati najviše koristi od lokalne saradnje?
Naš posao je da to znamo.
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Dobijanje dozvola
Naše usluge obuhvataju:
  • Identifikovanje potreba i mogućnosti za saradnju i dobijanje dozvola za lekove
  • Pregovaranje sa lokalnim proizvođačima i distributerima na svim nivoima
  • Konsultacije u vezi sa strategijama pregovaranja sve do sklapanja konačnog ugovora

Ukratko, ako izaberete Ewopharma-u kao svog partnera za Srednju i Istocnu Evropu, momentalno ćemo staviti našu stručnost i proverenu sposobnost vama na raspolaganje, nudeći vam blagovremeni i najisplatljiviji način da registrujete lekove i uvodeći vaše farmaceutske specijalnosti. Naše dugogodišnje iskustvo i lokalno osoblje koje je orijentisano ka rezultatima, omogućavaju postizanje uspeha i izbegavanje zamki u ovom okruženju koje se brzo menja.