Najviši standardi
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Naš kodeks poslovnog ponašanja:

U Ewopharma-i smo posvećeni sprovođenju poslovanja u skladu sa najvišim standardima, poštujući zakonske propise i etičke standarde zemalja u kojima poslujemo.


Osim toga, u našoj kompaniji, viši menadžment promoviše inovacije, komplijansu i rad u skladu sa najboljom praksom u našoj industriji. Takođe, obezbeđuje podsticajno okruženje koje podrazumeva kontinuirane obuke i edukaciju zaposlenih. Zaposleni u Ewopharma-i preuzmaju odgovornost za svoje postupke, ponašaju se profesionalno, transparentno i pošteno.

Kodeks poslovnog ponašanja Ewopharma-e sumira principe i pravila kojima se rukovodimo u poslovanju i koji nas upućuju na dodatne kompanijske politike i procedure koje su sastavni deo našeg programa komplijanse.


Za više detalja o programu komplijanse Ewopharma-e molimo da nas kontaktirate.