Transparentnost i objavljivanje podataka
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Transparentnost i objavljivanje podataka Ewopharma Srbije

Ewopharma Srbija je predstavništvo kompanije Ewopharma AG, čije je sedište u Švajcarskoj i koja predstavlja partnere na tržištima Srednje i Istočne Evrope.

 

Kao rezultat Kodeksa o objavljivanju podataka Evropske federacije farmaceutskih kompanija i asocijacija (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA), Ewopharma objavljuje prenos vrednosti, posredno ili neposredno, ka zdravstvenim radnicima, zdravstvenim organizacijama i organizacijama pacijenata kao Distributerima onih partnera koji su članovi EFPIA.

 

Ewopharma Srbija kao predstavnik kompanije Ewopharma AG na ovom području objavljuje prenose vrednosti tako što utvrđuje puno ime i glavnu adresu primaoca. Prenosi vrednosti obuhvataju grantove i donacije, nadoknadu troškova za odnosni događaj, kao što su naknada za kotizaciju, sponzorstvo, troškovi putovanja i smeštaja i naknada za pružanje usluga i savetovanje.

 

Ewopharma Srbija je u svakom trenutku svesna opravdanih interesa pojedinaca i asocijacija koje posluju sa nama i cilj nam je da uvažavamo te interese u svakom trenutku, vodeći računa o našim lokalnim regulatornim obavezama.

 

Ewopharma Srbija objavljuje informacije u skladu sa Globalnim standardnim operativnim procedurama kompanije Ewopharma AG o transparentnosti i objavljivanju prenosa vrednosti ka zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.


Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa objavljenim podacima, možete kontaktirati kompaniju Ewopharma i njenog službenika za usklađivanje sa zakonskom regulativom putem imejla: info@ewopharma.rs.

 

Ewopharma Srbija - Objavljivanje prenosa vrednosti za sponzorstva